ISO 14001

Környezetközpontú Irányítási Rendszer – MSZ EN ISO 14001:2005

Alkalmazása: 2008. október 01. óta

A környezetközpontú irányítási rendszer érvényességi területe:

Nyomdaipari dobozok, címkék és reklám anyagok gyártása

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer és ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszer in-tegrálására a következő megoldás választottuk:

-Az ISO 9001 előírásai szerint építkezünk, de a két rendszerben használatos fogalmakat egységes és semleges definíciókká alakítva egy időben vezetjük be és használjuk.

Az integrációt megkönnyíti, hogy az ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint kialakított rend-szer alapja ugyanaz a folyamatmodell, a Deming nevéhez kötődő PDCA körfolyamat.

A rendszer alkalmazásának előnyei:

A környezetközpontú irányítási rendszer működésének előnyei

•Az ISO 14001 egyértelműen meghatározza a környezetért viselt felelősségeket,

•Csökken a szennyezőanyag-kibocsátás,

•Csökken a keletkező hulladék mennyisége,

•Javul a hulladék-újrahasznosítás,

•Az ISO 14001 rendszer betartásával javul a piaci, társadalmi, közösségi megítélés,

•Észrevehetően csökken az anyag- és energiafelhasználás,

•Javulnak a hatósági kapcsolatok,

•A biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtésével csökkennek a kockázatok,

•A környezetvédelmi bírságokból és elhárítási költségekből eredő kiadások megszüntetésével csökkennek a szervezet veszteségei, költségei. Napjaink az egyik legfontosabb feladata környezetünk megóvása és védelme, a technika és a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű használata (lenne). Hiszen ettől függ utódaink, a következő generációk jövője és életminősége.

Ehhez elengedhetetlen, hogy az alkalmazott technológiákat és azok hatásait, valamint a nyilvánosság által való elfogadásukat egy egységként szemléljünk. A jövő kihívása az olyan innovatív környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik környezetünket és erőforrásait, ugyanakkor növelik a gazdasági és technológiai versenyképességet.

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer olyan eszköz, melynek alkalmazásával a vállalkozás szavatolni tudja, hogy tevékenysége a környezeti elvárásoknak megfelelően zajlik és hatékonyan felügyeli környezeti hatásait egyenként és összességében.

Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer működtetésének célja, hogy a szervezet megfeleljen azon elvárásoknak, melyeket működésével szemben az érdekelt, ill. érintett felek támasztanak. Az ISO 14001 szabvány általános jellegű, ezért széles körben, bármely iparágban hatékonyan alkalmazható.