Környezeti politika

Cégünk kinyilvánítja a természeti környezet állapotának megőrzéséért és javításáért érzett felelősségét. Meggyőződése, hogy a környezetvédelmi tevékenységének folyamatos fejlesztése – a vevői igények legjobb minőségű kiszolgálása mellett – működésének és fejlődésének meghatározó feltétele. Pontosan ismeri a környezetvédelmi kötelezettségét, tisztában van tevékenységének környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásaival. A felső vezetés, valamint a dolgozók elkötelezték magukat, hogy munkájuk során minden tőlük elvárhatót megtesznek környezetünk állapotának javítása, megóvása érdekében.

A környezetközpontú irányítási rendszerünk érvényességi területe:

Körös Print-Pack Kft. 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.

Nyomdaipari dobozok, címkék és reklám anyagok gyártása”

Cégünk jelentősen hozzájárul környezeti helyzetének javításához azáltal, hogy veszélyes hulladékok keletkezését minimálisra csökkenti, tárolási idejét minimalizálja, szakszerű elszállítatásáról minden esetben gondoskodik. Ezáltal kívánja megakadályozni, hogy veszélyes hulladék, légszennyező anyag, vízminőséget károsító anyag a környezetbe kerülhessen.

A fenti cél elérése érdekében:

   A minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolhatóan bevezetjük a

Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR);

   A KIR-t működtetve önmagunk és a vállalat környezeti teljesítményét folyamatosan javítjuk és ellenőrizzük. A véletlenszerű környezetszennyezés bekövetkeztének kockázatát minimalizáljuk, az ehhez szükséges erőforrásokat biztosítjuk;
   Mind a külső szabályozásokat /ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és határozatok/, mind a nem kötelező követelményeket igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben betartani.
   Munkafolyamataink környezetre gyakorolt hatását állandóan felülvizsgáljuk, ahol szükséges és lehetséges, a javítás érdekében beavatkozunk;
   A környezeti erőforrások megóvása érdekében, fokozatosan csökkentjük üzemünk fajlagos energia-felhasználását;
   Különös gondot fordítunk a talaj-, a víz- és levegő szennyezés csökkentésére, valamint a termelési veszélyes hulladékaink szakszerű kezelésére, mennyiségük folyamatos csökkentésére, tervezett berendezéseinket energiaigény és hulladékminimum szerint optimalizáljuk
   Tevékenységeink tervezése, fejlesztése során előnybe részesítjük a környezetkímélő megoldásokat;
   A környezetet potenciálisan veszélyeztető balesetek megelőzésével, a biztonságtechnikai követelmények betartásával, a termelés, a működés káros környezeti hatásainak felszámolásával, a munkahelyi környezet állandó javításával csökkentjük a balesetveszélyt, óvjuk dolgozóink egészségét;
   Képezzük és ösztönözzük munkatársainkat annak érdekében, hogy munkájukban tükröződjék a vállalat környezeti stratégiája a környezetvédelmi követelmények betartása és betartatása révén;
   Politikánkat nyilvánosságra hozzuk, és bármely érdeklődő fél számára hozzáférhetővé tesszük

Tóth János
Ügyvezető