Etikai politika

A Körös Print-Pack Kft. célja, hogy a saját tevékenységi körén belül hozzájáruljon a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi viszonyok fejlesztéséhez.

 1. Emberi jogok

Célunk, hogy támogassuk és tiszteletbe tartsuk a nemzetközileg deklarált emberi jogok védelmét. Biztosítani kívánjuk, hogy az alkalmazottak és a biztonsági feladatokat ellátó vállalkozók, munkájuk során betartsák a nemzetközi emberi jogi normákat.

 1. Gyerekek és fiatalkorú dolgozók

Biztosítjuk a kiskorúak megfelelő védelmét; ezért elfogadjuk azt az alapelvet, amely tiltja a gyerekek alkalmazását vagy a gyerekmunka alkalmazásának a támogatását. A tiltás alól csak a kormány által támogatott ifjúsági képzési programok jelentenek kivételt (mint pl. a fiatalok munkahelyi tapasztalatszerzését szolgáló programok).

Nem alkalmazunk a jogszabályban előírt munkavállalási korhatárnál fiatalabb dolgozót.

 1. Munkaviszony létesítése szabad akaratból

Elvárás, hogy minden alkalmazott saját szabad akaratából létesítsen munkaviszonyt a vállalattal. Az alkalmazottak felvételénél semmilyen nemű kényszerítést nem alkalmazunk, de nem támogatjuk a kényszermunka és a kötelező munka semmilyen formáját sem.

Az alkalmazottaktól nem követelünk pénzösszegek vagy személyes azonosító iratok letétbe helyezését.

 1. Esélyegyenlőség

Minden alkalmazottnak azonos lehetőséget biztosítunk a felvétel során, a bérezés terén, a képzés biztosításában, az előléptetéseknél, a munkaviszony megszüntetésekor vagy nyugdíjazáskor, és etnikai hovatartozás, nemzeti eredet, kaszthoz tartozás, vallási hovatartozás, nem, kor és nemi orientáció, szakszervezeti tagság vagy politikai hovatartozás miatt senkivel szemben sem lehet diszkriminációt alkalmazni.

 1. Alkalmazottakkal folytatott konzultáció és az alkalmazottak tájékoztatása

A problémás területek megoldása érdekében, támogatjuk a minden alkalmazottra kiterjedő konzultációt. Tiszteletben tartjuk az alkalmazottak azon jogát, hogy szakszervezetet alapítsanak, vagy saját döntésük szerint, valamelyik szakszervezethez csatlakozhassanak, és kollektív tárgyalásokat folytathassanak.

Garantáljuk, hogy az alkalmazottak képviselőit nem érheti diszkrimináció és az érdekképviseletet ellátók a munkahelyen tetszés szerint elérhessék a szervezetükbe tartozó tagokat

Biztosítjuk, hogy nagymértékű elbocsátások esetén, a szociális juttatások és a tanácsadási programrendelkezésre álljon, és ezekről tudomással bírjanak az alkalmazottak és azok képviselőik is.

 1. Egészség és munkabiztonság

Létesítményünkben biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosíttunk és olyan megfelelő intézkedéseket foganatosítunk, hogy a munkakörnyezetben rejlő veszélyforrások minimalizálása (ésszerű és célszerű keretek között) réven a balesetek és az egészségkárosodás megelőzhetőek legyenek.

 1. Lelki terror és fegyelmezési gyakorlat

Ellenezzük a mentális vagy fizikai kényszert, a szidalmazást, a testi fenyítést és a nehéz fizikai munka büntetés célú alkalmazását; tiltjuk az olyan magatartást – beleértve a gesztikulálást, beszédet és fizikai kontaktust is – amely szexuális jellegű, valamire kényszerítő, fenyegető, gyalázkodó vagy mások kihasználására irányul.

Méltányos és igazságos eljárásokat alkalmazunk az alkalmazotti panaszok kezelésére és korrekt fegyelmezési módszerekre.

 1. Munkaidő

Betartjuk a vonatkozó törvények és az ipari irányelvek munkaidőre és túlórára vonatkozó előírásait. Az alkalmazottak munkaidejének hossza megfelel a helyi jogszabályoknak, és nem indokolatlanul hosszú.

 1. Bérezés

A kifizetésre kerülő béreknek el kell érniük vagy meg kell haladniuk a törvényben vagy a vonatkozó ipari ajánlásban előírt minimál bért. A bérnek, azon túl, hogy fedezni kell az alkalmazottak minimális igényeit, szabadon elkölthető jövedelmet is biztosítani kell.

A bér és juttatások arányáról a dolgozókat részletesen és rendszeresen tájékoztatjuk. A bérek kifizetésére a vonatkozó jogszabályok betartása mellett úgy kerül sor, hogy az alkalmazottak részére az könnyen hozzáférhető legyen.

Garantáljuk, hogy a megbízási szerződések és az tanuló képzési programok összhangban álljanak a Körös Print-Pack Kft. azon kötelezettségeivel, amiket a munkajogi és a társadalombiztosítási törvények és szabályok írnak elő.

 1. Fegyelmi eljárások

Az alkalmazottakkal szemben tiszteletet kell tanúsítani. Tilos a fizikai vagy verbális zaklatás illetve bármiféle fenyegetés vagy megalázás.

 1. Üzleti etika

Az üzleti etika és tisztesség legmagasabb szintű elveinek a tiszteletben tartása mellett, támogatjuk a nemzeti és a nemzetközi szervezetek azon erőfeszítését, hogy az üzleti élet minden területén érvényt szerezzenek az etikai előírásoknak.

Cégünk nem tolerálja a megvesztegetést, beleértve az alkalmazottak vagy szervezetek számára vagy részéről elhangzó, tisztességtelen fizetségre irányuló ajánlatokat.

 1. Környezet

Megfelelő eljárások állnak rendelkezésre a kimerülő erőforrások (energia, víz, nyersanyagok) hatékony felhasználásának ösztönzésére (ld. KIR rendszer).

A környezetre káros kibocsátások minimalizálására megfelelő irányítási, működési és technikai ellenőrző intézkedéseket teszünk.

Megfelelő intézkedésekkel próbálunk javítani a végfogyasztó által használt termékek környezeti hatását.

Támogatjuk a környezetvédelmi vagy társadalmi előnyökkel járó termékek és szolgáltatások fejlesztését.

Békéscsaba, 2011.06.01.

Tóth Mihály
Ügyvezető, nyomdavezető

Tóth János
Ügyvezető, MIR-KIR vezető