ISO 9001

ISO 9001:2008 szabvány szerint kialakítot minőségirányítási rendszer

Alkalmazása: 2001. november 05. óta

Az ISO 9001 minőségirányítási szabvány olyan követelményeket fogalmaz meg, amelyek alkalmazása illetve teljesítése növeli a szervezet működési hatékonyságát. Az ISO 9001 napjainkban nagyon elterjedt; népszerűségét széleskörű alkalmazhatóságának köszönheti.

Miért várják el az ISO 9001 szabvány alkalmazását?

A tanúsított ISO 9001 minőségirányítási rendszer működtetésével a szervezet igazolni tudja, hogy tevékenységét szabályozott, ellenőrzött körülmények között végzi, és közben mindvégig vevői érdekeit, megelégedettségét tartja szem előtt.

A multinacionális vállalatok és a nagyobb vállalkozások ma már egyaránt megkövetelik szállítóiktól az ISO 9001 tanúsítás meglétét. Ennek hátterében a minőségirányítási rendszer alkalmazásának további előnyei állnak: – az ISO 9001 szabvány szerint működő vállalkozás igazoltan (dokumentáltan) megfelel a mindenkori külső környezet elvárásainak (vevői, hatósági vagy pl. munkavédelmi szabályozás). Így képes csak garantálni az egyenszilárdságú, megbízható működést, és ügyfelei számára az elvárt teljesítést.

Tanúsított minőségi munkánk és megbízhatóságunk biztosítja vevőink számára a maximális megelégedettséget, cégünk számára pedig az eredményes és hatékony munkaszervezést. Fontos feladatunknak tartjuk a minőségközpontú gondolkodás kialakítását minden munkatársunkban, hiszen csak a precíz egyéni munka eredményezheti a kiváló terméket.

A Kft. célja a vevők/felhasználók nyomdaipari keresletének összetételéhez történő rugalmas alkalmazkodás a technológia korszerűsítésével, kapacitásbővítéssel. Előbbiek természetes következményeként célunk továbbá folyamatos piaci növekedés/terjeszkedés megvalósítása és a külpiaci rések versenyképes exporttal való kitöltése.

Minőségirányítási Rendszerünk kidolgozásával kettős célt kívánunk elérni:

• egyrészt olyan szabályozást szeretnénk létrehozni, s ezt bemutatni, mely a vevői, alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, valamint vezetőségünk elvárásainak megfelelő termékeket, szolgáltatásokat eredményez,

• másrészt a vevői elégedettség növelése a célja, a rendszer eredményes alkalmazásával, beleértve azokat a folyamatokat, amelyek a rendszer folyamatos fejlesztését és a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek való megfelelőséget szavatolják.

A kidolgozott rendszer hatóköre:

Nyomdaipari dobozok, címkék és reklám anyagok gyártása